Selasa, 04 Oktober 2011

Contoh pidato : sambutan ketua panitia pengajianAssalamualaikaum wr.wb
Khodorotil muhtaromil wal mukharom poro alimulama, poro kiyai, ustad dan ustadah, bapak kepala desa beserta perangkatnya, lembaga- lemabaga desa kalikesur, kaum muslimin wal muslimat rohima kumullah. Wabil khusus bapak kiyai Rodin nurohman dari karang gintung yang saya ikuti dan saya harapkan fatwa - fatwanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rohmat tofik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini dapat berkumpul bermuajahah bil wujuh dalam acara peringatan maulid nabi besar Mohamad SAW.
            Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita nabi agung Mohamad SAW. Yang telah mencurahkan hidup dan kehidupannya untuk kepentingan umat. Hadirin kaum muslimin muslimat rohimakumullah, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya atas kehadirannya . Terima kasih kami sampaikan kepada bapak kiayi rodin nurohman yang berkenan hadir memenuhi undangan kami dan juga kepada ustad Robangi beserta rombongan . Terima kasih pula kami ucapkan kepada bapak kepala desa yang telah memberikan izin atas terselenggaranya acara malam hari ini. Tidak lupa pula kami ucapakan kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik harta, tenaga maupun pikiran demi terselenggaranya acara apada malam hari ini. Kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar- besarnya apa bila kami dalam menyelenggarakan acara ini banyak kekurangan dan kekeliruannya.
            Hadirin kaum  muslimin rohimakumullah, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan pengajian yang akan di sampaikan oleh bapak kiyai rodin nurohman  semoga dengan pengajian ini kita dapat memperoleh lil istifadoh dan lil istifadah yang pada akhirnya  dapat mempertebal iman dan taqwa. Sekali lagi kami atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan, atas segala kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf akhir kaui wabila hitofik wal hidayah.
wasalamualaikum wr.wb.
Next Prev home

5 komentar:

 1. ko campuran pak ustad

  BalasHapus
 2. boleh lah, tapi isinya ga kena

  BalasHapus
 3. makasih... moga bermanfaat buat q

  BalasHapus
 4. masih kurang lengkap isinya,, tapi terimakasih

  BalasHapus

tutorial blogpengobatan tradisional