Selasa, 10 April 2012

CONTOH : SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT BANK


SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
1.    Nama       : Sujadi, S.Ag
NIP          : 19590610 198304 1 003
2.    Nama       : Suwito Pangudi, S.Pd
NIP          : 19650321 198702 1 002
3.    Nama       : Narsiti, A.Ma Pd
NIP          : 19680718 200701 2 016
4.    Nama       : Amrih Tri Winarni
NIP          : 19660209 200604 2 003

Dengan ini menyatakan bahwa kami menyetujui Pengajuan Permohonan Kredit rekan kerja kami di BPD Purwokerto yaitu saudara           :
Nama                                    : Rahayu Kusmaetati
NIP                                      : 19590517 198304 2 002
Tempat, Tanggal Lahir         : Banyumas, 17 Mei 1959
Pangkat/Golongan               : Pembina / IV a
Unit Kerja                            : SD Negeri 2 Kalikesur UPK Kedungbanteng
Alamat                                 : Kalikesur RT 02 RW 02 No.13
                                          Kec. Kedungbanteng

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, untuk dapat digunakan seperlunya.
Yang Menyatakan :
1.    Sujadi, S.Ag                      :                                                                                                              
2.    Suwito Pangudi, S.Pd       :
3.    Narsiti, A.Ma Pd               :
4.    Amrih Tri Winarni             :

Mengetahui
Kepala SD Negeri 2 Kalikesur                                                    Bendahara


             Sujadi, S.Ag                                                         Suwito Pangudi, S.Pd
                 NIP:19590610 198304 1 003                                        NIP:19650321 198702 1 002Next Prev home

0 komentar:

Posting Komentar

tutorial blogpengobatan tradisional